0

Dịch vụ tư vấn môi trường, sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại


CÔNG TY TNHH XD MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM

B16/41 Liên Khu 5 - 6, VĨNH LỘC B, Bình Chánh, TPHCM

Tel: 08.3523.7384 – Hotline: 090232.8809

Email: mienam.ec@gmail.com - mienam.ltd@gmail.com


1. LĨNH VỰC TƯ VẤN

1. Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

2. Cam kết bảo vệ môi trường.

3. Sổ chủ nguồn thải

4. Đánh giá tác động môi trường.

5. Giấy phép khai thác nước ngầm.

6. Giấy phép xả thải.

7. Giấy phép nghiệm thu công trình xử lý nước, khí thải.

8. Giấy phép nghiệm thu môi trường tổng thể.

Đăng nhận xét

 
Top